WITAMY W BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ ,,CHEMIK,, w Warszawie

Zapraszamy do korzystania z informacji i ogłoszeń zawartch na stronie naszego biuletynu

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112 paz. 1198)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002r. (Dz. U. Nr 67 poz. 619))
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2018

Trzy pliki PDF do pobrania:  

1) Sprawozdanie Finansowe za 2018 rok cz.1
2) Sprawozdanie Finansowe za 2018 rok cz.2

3) Sprawozdanie Finansowe za 2018 rok cz.3


Opublikował: Włodzimierz Dobrzyński
Publikacja dnia: 09.05.2019
Podpisał: Włodzimierz Dobrzyński
Dokument z dnia: 03.02.2014
Dokument oglądany razy: 47634
2.12.2020 // www.dpschemik.pl/bip